Neimar Zrenjanin

Industrija građevinskog materijala

Ciglana je 2003 godine privatizovana pri čemu se od tada do danas teži ka unapređenju kvaliteta proizvoda, uštede energije i u potpunosti vođenje automatskog upravljanja sa kompjuterskim povezivanjem svih procesa proizvodnje.

Površina fabrike danas zauzima 25 ha pri čemu u njoj radi 80 radnika. Fabrika poseduje eksplataciona polja i zatvorenu deponiju za glinu. Današnji izgled savremene ciglane, preduzeće je dobijalo u više faza. Ozbiljan razvoj i ulaganja u modernizaciju počinju osamdesetih godina. Od tada do današnjih dana ulaganja ne prestaju, što je doprinelo da danas „Neimar“ spada u jedanog od vodećeh proizvođača građevinskog materijala u Srbiji.

Proizvodni program je baziran na proizvodnji blokova sa horizontalnimi i vertikalnim šupljinama i elemente za međuspratnu konstrukciju. Godišnji kapacitet proizvodnje blokova i monte je uvećan za 40% u odnosu na period pre rekonstrukcije fabrike, i danas iznosi 16 000 000 komada. Intencija i težnja preduzeća su podizanje ukupnog nivoa proizvodnje i povećanju kvaliteta proizvoda.

Ciglarstvo u Zrenjaninu ima dugogodišnju tradiciju. Prvi pisani trag o ciglarstvu Velikog Bečkereka javlja se 1860 godine. Na ovom području, bogatom kvalitetnom ciglarskom glinom razvijala se industrija građevinskog materijala. Na mestu gde se danas nalazi <strong>I.G.M „Neimar“</strong> postojala je ciglana Save Gojkova.

Danas ciglana predstavlja jednu savremenu tehnološko – tehničku proizvodnu celinu. Ciglana je 2003 godine privatizovana pri čemu se od tada do danas teži ka unapređenju kvaliteta proizvoda, uštede energije i u potpunosti vođenje automatskog upravljanja sa kompjuterskim povezivanjem svih procesa proizvodnje.

U 2005 godini izvršena je rekonstrukcija pojedinih linija, investirano je u automatizaciju proizvodnog ciklusa, upravljana svakog tehnološkog procesa pomoću PLC-a i uvedena je robotizacija na slaganju i pakovanju proizvoda.

Osnovni cilj bio je humanizacija uslova rada, povećanje produktivnosti, obezbeđivanje bolje tehnološke i radne discipline kao i dobijanje kvalitetnijeg proizvoda.

Izveštaji i odluke

Odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta

Deo Jovanović grupe

Ukratko o nama

Proizvodni program je baziran na proizvodnji blokova sa horizontalnimi i vertikalnim šupljinama i elemente za međuspratnu konstrukciju. Godišnji kapacitet proizvodnje blokova i monte je uvećan za 40% u odnosu na period pre rekonstrukcije fabrike, i danas iznosi 16 000 000 komada. Intencija i težnja preduzeća su podizanje ukupnog nivoa proizvodnje i povećanju kvaliteta proizvoda.

Kontakt

Mihajlovačka bb, 23000 Zrenjanin

igmneimar@neimarzr.co.rs

023/563-611