Neimar Zrenjanin

Industrija građevinskog materijala

Ciglana je 2003 godine privatizovana pri čemu se od tada do danas teži ka unapređenju kvaliteta proizvoda, uštede energije i u potpunosti vođenje automatskog upravljanja sa kompjuterskim povezivanjem svih procesa proizvodnje.

Površina fabrike danas zauzima 25 ha pri čemu u njoj radi 80 radnika. Fabrika poseduje eksplataciona polja i zatvorenu deponiju za glinu. Današnji izgled savremene ciglane, preduzeće je dobijalo u više faza. Ozbiljan razvoj i ulaganja u modernizaciju počinju osamdesetih godina. Od tada do današnjih dana ulaganja ne prestaju, što je doprinelo da danas “Neimar” spada u jedanog od vodećeh proizvođača građevinskog materijala u Srbiji.

Proizvodni program je baziran na proizvodnji blokova sa horizontalnimi i vertikalnim šupljinama i elemente za međuspratnu konstrukciju. Godišnji kapacitet proizvodnje blokova i monte je uvećan za 40% u odnosu na period pre rekonstrukcije fabrike, i danas iznosi 16 000 000 komada. Intencija i težnja preduzeća su podizanje ukupnog nivoa proizvodnje i povećanju kvaliteta proizvoda.

Ciglarstvo u Zrenjaninu ima dugogodišnju tradiciju. Prvi pisani trag o ciglarstvu Velikog Bečkereka javlja se 1860 godine. Na ovom području, bogatom kvalitetnom ciglarskom glinom razvijala se industrija građevinskog materijala. Na mestu gde se danas nalazi I.G.M “Neimar” postojala je ciglana Save Gojkova.

Danas ciglana predstavlja jednu savremenu tehnološko – tehničku proizvodnu celinu. Ciglana je 2003 godine privatizovana pri čemu se od tada do danas teži ka unapređenju kvaliteta proizvoda, uštede energije i u potpunosti vođenje automatskog upravljanja sa kompjuterskim povezivanjem svih procesa proizvodnje.

U 2005 godini izvršena je rekonstrukcija pojedinih linija, investirano je u automatizaciju proizvodnog ciklusa, upravljana svakog tehnološkog procesa pomoću PLC-a i uvedena je robotizacija na slaganju i pakovanju proizvoda.

Osnovni cilj bio je humanizacija uslova rada, povećanje produktivnosti, obezbeđivanje bolje tehnološke i radne discipline kao i dobijanje kvalitetnijeg proizvoda.

Izveštaji i odluke

Odluka o zatvaranju maloprodajnog objekta

Deo Jovanović grupe

Ukratko o nama

Proizvodni program je baziran na proizvodnji blokova sa horizontalnimi i vertikalnim šupljinama i elemente za međuspratnu konstrukciju. Godišnji kapacitet proizvodnje blokova i monte je uvećan za 40% u odnosu na period pre rekonstrukcije fabrike, i danas iznosi 16 000 000 komada. Intencija i težnja preduzeća su podizanje ukupnog nivoa proizvodnje i povećanju kvaliteta proizvoda.

Kontakt

Mihajlovačka bb, 23000 Zrenjanin

igmneimar@neimarzr.co.rs

023/563-611